En affärsmodell med positiv inverkan

Vi har ett åtagande gentemot nuvarande och framtida generationer

TW Logistics är hållbarhet en nödvändighet, det är därför vi införlivar det i alla aspekter av vår organisation, från vår strategi till projekt, processer och idéer. Vi är fast beslutna att stärka en hållbar affärsmodell som strävar efter ekonomisk tillväxt, sociala framsteg och harmoni med miljön.

Vi har ett åtagande gentemot nuvarande och framtida generationer, och därför närmar vi oss utförandet av ansvarsfulla metoder utifrån det trefaldiga hållbarhetsperspektivet -styrning, miljö och samhälle-, för att utforma våra tjänster på ett sätt som har en positiv inverkan på alla aspekter.

Åtgärder

Vi är konsekventa med våra värderingar.

Vi har en flotta med en del fordon som är till 100% eldrivna. Vi uppmuntrar till installation av solpaneler på lagertak och vi installerar laddningsplatser för fordon för att främja eldrivna transporter. Vi använder 100% förnybar energi på alla våra lager i Spanien. Vi har sensorer med LED-lampor i strategiska områden på våra lager. Vi genomför studier för att införa returemballage i leveranskedjan för att minska användningen av kartong. Vår IT-avdelning utvecklar programvara för att optimera pappersanvändningen samt system för optimering av rutter för att minska utsläpp. Avfallshantering i alla korridorer och på alla våningar (1:a pris i hållbar logistik CEL). Vi genomför kontinuerligt åtgärder för att förbättra hälsan och ergonomin för våra anställda genom till exempel röstplockningssystem. Vi samarbetar med organisationer för att integrera missgynnade grupper på arbetsmarknaden.

Åtaganden

Vi är en del av plattformen Lean&Green: den ledande europeiska gemenskapen inom hållbar logistik.

Vi är på väg mot en 20% minskning av CO2-utsläppen, från distributionslogistik, inom 5 år. Därför stödjer vi Lean & Green-målet -framdrivet i Spanien av AECOC– att skapa ett nätverk av ledande hållbara logistikföretag, genom att dela kunskap och erfarenhet för att minska utsläppen och uppnå målen från klimatmötet i Paris (COP21) avseende neutrala koldioxidutsläpp 2050.

Certifikat och genomförda planer

Dessa är några av dem som har implementerats.

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / Jämställdhetsplan / TW-gruppens uppförandekod