TW Logistics digital

Världen i dina händer

Vi erbjuder strategiska multimodala lösningar som kombinerar land-, flyg- och/eller sjötransport, kompletterad med express- eller sista milen-distribution, för att ge svar på hela logistikprocessen: från det att varorna lämnas tills de levereras var som helst i världen.

Se anslutningslösningar

Fördelar

Våra styrkor:

Flexibilitet: Genom att använda olika transportmedel kan de anpassas bättre efter kundens behov och lastens egenskaper. // Minskade kostnader: Vi optimerar fördelarna med varje transportmedel för att minska de totala kostnaderna. // Ökad effektivitet i leveranskedjan: Möjliggör bättre samordning mellan olika transportmedel och ökad effektivitet i leveranskedjan över långa avstånd. Detta leder till snabbare och säkrare leverans av varor. // Mindre miljöpåverkan: Att använda flera transportmedel påverkar miljön mindre än transport med ett enda medel, eftersom mer energieffektiva transportmedel kan användas beroende på lastens egenskaper och sträckan som ska tillryggaläggas. // Vi erbjuder dessutom kompletterande tjänster som 3PL.

Extratjänster

Vi lyfter fram fyra av de viktigaste:

Tull // Transport av varor i kontrollerad miljö och temperatur // Lagerhållning och logistik // LTL.

Konnektivitet

Intern teknik

Multimodala lösningar hanteras genom vår teknikplattform, som följer laster i realtid från ursprungsplatsen till slutdestinationen.