Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen driver vår företagsstrategi, säkerställer att koncernpolicyer efterlevs och stärker vårt uppdrag, vision och syfte i linje med våra grundläggande värderingar.

Ver evolución
y valores

Styrelsemedlemmar

Carlos Llonis
Generaldirektör och VD TW Group

Virginia Michelena
Vise ordförande och styrelseledamot TW Group
CHRO TW Group

Jesús Sanz Styrelseledamot TW Group CFO TW Group

Imanol Michelena
Styrelseledamot TW Group

Alfredo Llonis
TW Logistics CEO

Hållbarhetskommitté

Hållbarhetskommittén består av ett tvärvetenskapligt team av experter inom områdena kvalitet, miljö, ekonomi, inköp och HR. Huvuduppgiften är att identifiera och övervaka ESG-risker, utveckla relaterade policyer och processer samt identifiera förbättringsåtgärder. Den rapporterar till bolagsstyrelsen.

Se hållbarhet

Efterlevnadskommitté

Vår efterlevnadskommitté består av fyra permanenta ledamöter, varav tre är yrkesverksamma inom TW Group, och en extern juridisk rådgivare som har tillsatts för deras beprövade sakkunskap och erfarenhet. Kommittén rapporterar till bolagsstyrelsen och ansvarar för att säkerställa att koncernens etiska riktlinjer samt policyer och rutiner efterlevs. Den föreslår och koordinerar kommunikations- och utbildningsplaner för att säkerställa korrekt spridning av våra etiska värderingar och interna regelverk.

Se etik
och transparens