Hur långt vill du komma?

Vi har en avdelning specialiserad på FTL både lokalt och internationellt. Fler än 1000 TW-fordon korsar Europa och Mexiko. Dessutom erbjuder vi vår kunskap för att implementera ett FTL-nätverk i de länder dit kunden vill komma.

Se 4PL

Full nationell och internationell last

Vi erbjuder en snabb och flexibel transport av gods på väg över hela landet och med internationell täckning, som når Europas mest avlägsna områden.

Alternativ och fördelar med oss: GPS-spårning hela vägen. Lastbilar utrustade för att transportera överdimensionerade eller icke-standardiserade varor. Transport av farligt gods: certifierade förare. Åtagande att säkerställa säkerheten under transportens alla faser. Lösningar för komplexa transporter. Intermodal transport. JIS/JIT: Vi har arbetat som leverantörer åt stora fordonsfabriker i över 25 år. Lokalkännedom och kundengagemang. Mycket erfaret trafikteam. Kontrolltorn för globala flöden och ruttoptimering. Flotta med gasdrivna fordon och 100% elektriska fordon.

Tankbilar

Vi har en flotta med tankbilar som levererar och distribuerar bränsle och olja över hela Europa.

Vi är betrodda av ledande internationella företag inom den kemiska och petrokemiska industrin. Fördelar och tjänster: Ett specialiserat team av experter med stor kunskap om bestämmelserna. Erfarna transportörer med alla nödvändiga certifieringar. Överensstämmelse med de striktaste säkerhetsstandarder och -åtgärder. Egen förslutnings- och spårbarhetsteknik samt processanpassning. Vi genomför åtgärder för att säkerställa en snabb, effektiv och hållbar tjänst.

Dedikerad flotta

Vi erbjuder en "dedikerad flotta", en grupp fordon och transportenheter för en enskild kund.

Fördelar: Planering av leveranser och volymer i förväg. Detta gör att våra specialister kan planera och använda medlen mer effektivt, vilket bidrar till större kontroll av transportkostnaderna, även om efterfrågan ökar.

Kyltransport

Vi garanterar att kylkedjan behålls vid transport av temperaturkontrollerade varor.

Vi håller lasten inom det angivna temperaturintervallet, beroende på vilken produkt som ska transporteras, under alla transportfaser, från hämtning till leverans, så att kunden får varorna i perfekt skick.