Vi optimerar försörjningskedjan

Vi tillhandahåller logistiktjänster avseende rådgivning, planering, ledning, lokalisering och integration av ny teknik. Vi har en avdelning som arbetar med 4PL-tjänster -eller Lead Logistics- på internationell nivå.

Se FTL

Design och optimering

Vi övervakar kundens leveranskedja.

Vi designar och optimerar effektiviteten till max, tack vare vår tekniska kapacitet och erfarenhet som global logistikoperatör.

Kontrolltorn

Våra kontrolltorn har i uppdrag att förse kunderna med vad de behöver, när och där de behöver det, samtidigt som de optimerar leveransen av varor och material samt uppfyller målen med att minska totalkostnaderna och maximera effektiviteten och tillförlitligheten.

Samtidigt som det ger full integration med kunden och deras system.

Maximal transparens

Vi erbjuder kunden full öppenhet kring data och processer för att hela processen ska vara synlig.

Vi använder oss Business Intelligence-verktyg för att skapa rapporter och analysera kundernas verksamhet.

Sektorspecifik specialisering

Med vår erfarenhet och kunskap analyserar vi varje verksamhets behov för att kunna erbjuda de lämpligaste lösningarna.

Vi håller oss alltid uppdaterade om ändringar av globala och nationella bestämmelser inom varje sektor.