CARLOS-LLONIS

Comité Executivo

Carlos Llonis
Presidente e Director Executivo do Grupo TW

VIRGINIA-MICHELENA

Comité Executivo

Virginia Michelena
Vice-presidenta e Conselheira TW Group

TW Group CHRO

JESUS-SANZ

Comité Executivo

Jesús Sanz
Conselheiro TW Group

TW Group CFO

IMANOL-MICHELENA

Comité Executivo

Imanol Michelena
Conselheiro TW Group

ALFREDO-LLONIS

TW Logistics

Alfredo Llonis
TW Logistics CEO