Stolta över vårt QSHE-team

Att anställda, kunder, samarbetspartners och leverantörer är nöjda är en av grundpelarna i ett företag. Vårt QSHE-team (Kvalitet, Säkerhet, Hälsa och Miljö) arbetar för att våra standarder för kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö överträffar vad som är fastställt i lag och vad kunderna kräver.

Se Hållbarhet

Alltid uppdaterade

Information om företagets kvalitetscertifieringar inom transport- och logistiksektorn.

Rådgivning om dina transporter av styckegods, farligt gods, kemikalier och tullar. Vi granskar och validerar transport- och logistikleverantörer. Vi bedömer potentiella risker på transportvägar. Vi utarbetar rapporter om KPI:er (Key Performance Indicator), SOP:er (Standard Operating Procedures) och SLA:er (Service Level Agreement). Vi ger våra kunder råd om förpackning, märkning av varor och avfallshantering.

Alltid uppdaterade

På TW Logistics har vi effektiva ledningssystem som ständigt uppdateras.

Detta gör att vi kan säkerställa ett korrekt tillhandahållande av våra tjänster.

Integrerat ledningssystem

Vi har infört ett integrerat ledningssystem som förenar områden som kvalitet, miljöledning samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Alla dessa har granskats av TÜV RHEINLAND, med mycket tillfredsställande resultat.