Vi bygger en framtid genom kunskap och kultur.

Stiftelsen TW Foundation (TWF) främjar kunskap och kultur som ett sätt att möta nuvarande och framtida samhällsutmaningar. Med enkelhet som utgångspunkt, strävar vi efter att påverka vår omgivning så mycket som möjligt genom våra handlingar. På så sätt stödjer vi den hållbara utvecklingen för en koncern som ser långsiktigt. Vi färdas en spännande väg med tillfredsställelsen av att efterlämna ett stort arv.

Hållbarhet

Resultatet av ansträngningar och åtagande

TWF är ett projekt som föddes tack vare insatserna och engagemanget från de människor som dagligen arbetar för att denna koncern framgångsrikt ska kunna konkurrera med stora multinationella företag.

Bland dessa finns vårt team av medarbetare, leverantörer, samarbetspartners, institutioner och kunder.

Geografiskt verksamhetsområde

Stiftelsen utvecklar huvudsakligen sin verksamhet i Navarra (Spanien), som är provinsen där TW Group föddes.

Den kommer även att bedriva verksamhet i resten av landet, samt av internationell karaktär, framför allt i de länder där koncernen har huvudkontor.

Grundläggande ändamål

Våra ändamål är kopplade till främjandet av kunskap som hjälper oss att möta de utmaningar och problem som påverkar vårt samhälle. Vi fokuserar på att sprida kultur, i alla dess områden och former, på ett sätt som når hela samhället och fortsätter att skapa värde så att vårt arv inte går förlorat.

Denna utmaning är tvärgående med historia, konst, miljö, hållbar utveckling, hälsa, demografisk förändring, globalisering, social integration, arbetsförmedling och innovation till förmån för utökade möjligheter för hela samhället.

“Sedan jag var liten har jag fått lära mig att det är lika viktigt att ha kunskap som att omge sig med personer som har det.”

Ordförande TW-stiftelsen

Miguel Sanz Sesma

Huvudsakliga verksamheter

SAMARBETE
Att utveckla samordnade åtgärder och samarbete med andra företag, organisationer och/eller stiftelser i frågor som rör stiftelsens syften.
FÖRBINDELSE
Att etablera förbindelser mellan forsknings- och kunskapsområdena och företagets beslutsfattare.
INNOVATION
Att främja tvärvetenskaplig forskning.
AKTION
Att driva, främja, organisera, styra och/eller hantera alla typer av sociala, kulturella, utbildnings-, didaktiska, konstnärliga och idrottsliga verksamheter av varaktig, regelbundet återkommande eller tillfällig karaktär som är relaterade till stiftelsens syften.
PRODUKTION
Att utarbeta, editera, publicera, producera och/eller sälja böcker, manualer, kataloger, multimedia och audiovisuella projekt med teman som är relaterade till stiftelsens syften.
STÖD
Att inrätta stöd och stipendier, instifta priser och/eller finansiera publikationer och arbeten av något slag, rörande teman och frågor som hör samman med stiftelsens ändamål.

De senaste projekten

BOKFÖRLAG
Utgivning av den tematiska biografin: Juan de Palafox y Mendoza – Talento, pasión y compromiso, avRicardo Fernández Gracia,, ansvarig för Kulturarv och konst från Navarra vid universitetet i Navarra, utgiven av TW-stiftelsen. Inkluderar tidigare opublicerade brev.
Nedladdningar
AUDIOVISUELLA MEDIER
Stöd till kortfilmen “(R)ojo por (R)ojo”, skapad av en grupp sistaårsstudenter i audiovisuell kommunikation vid universitetet i Navarra (ett projekt i samarbete med universitetet). Det är en komedi som utspelar sig på 60-talet.
KULTUR
Deltagande i den retrospektiva vandringsutställningen av Rafael Moneos verk (arkitekt från Navarra, som vann det första spanska Pritzker-priset 1996): katalog med utställningens huvudattraktioner. ”Denna katalog kommer att se till att den här utställningen inte försvinner som löv i vinden” Moneo 2023.