Strategisk partner specialiserad på komplexa sektorer.

Vi tillför kunskap, teknik och erfarenhet för att säkerställa en säker, tillförlitlig, effektiv och lönsam logistikkedja.

Uppdrag, vision
och värderingar

Fordon

Vi är ledande inom nattdistribution och JIS-/JIT-transport.

För 25 år sedan började vi med denna verksamhet förknippad med reservdelar till fordon och idag är vi fortfarande partner med flera stora tillverkare som anförtror oss exklusiv distribution av deras reservdelar i olika länder runt om i världen.

Detaljhandel och mode

Flexibilitet vad det gäller leveransdagar och ruttändringar. Anpassning av programvara och faktureringsformat. Internationell modell, tillämplig på vilket land som helst i Europa.

Transport, distribution och logistik anpassad efter sektor; tillsammans med ett brett utbud av mervärdestjänster såsom orderhantering, multi-channel fulfillment, förmånlig leverans och omvänd logistik. På så sätt kan vi utveckla den lösning varje kund eller projekt behöver. Logistikhantering på detaljhandelsmarknader kräver teknikreaktiva leveranskedjor för att hjälpa team att fatta beslut inför en akut efterfrågan. Produkter som säljs planerat under hela året kräver en annan modell av leveranskedja än säsongsbetonade produkter med kort hållbarhet. Nyckeln till vår framgång: Ledande inom obevakade leveranser.

Livsmedel och drycker

Vi är experter på lagring och hantering anpassad efter alla typer av produkter och varor.

Vi är stolta över vår långa erfarenhet av att uppfylla särskilda bestämmelser för hantering av livsmedels- och dryckesprodukter på våra lager. Vår avancerade teknik ger perfekt synlighet och kontroll genom alla processer, från lageruppföljning, orderförberedelse, produktåterkallelse, kodspårning, kombination, paketering...

Kolväten och kemikalier

Vår konkurrenskraft ligger i att vi helt anpassar våra processer och verksamheter efter kundens krav eller behov.

Vi har också lång erfarenhet och utmärkta resultat genom åren vad det gäller hantering och transport av farliga produkter med strikta säkerhetsåtgärder och lagkrav.

Stål och andra industrier.

Vi erbjuder innovativa lösningar och avancerad teknik för transport av alla typer av produkter, oavsett vikt och storlek.

I enlighet med våra flexibla tjänster, anpassar vi våra lager för lagring och hantering av produkter med mycket olika egenskaper. Detta utöver de specialtjänster vi erbjuder, som till exempel tillverkningsstöd.