Conselho Executivo

Carlos Llonis
Presidente e CEO
TW Group

Virginia Michelena
Vice-Presidente e Conselheiro
TW Group

Jesús Sanz
Conselheiro
TW Group

Imanol Michelena
Conselheiro
TW Group

Truck&Wheel Logistics

Alfredo Llonis
Director Executivo
TW Logistics